Spoed nummer:
078-6817491

Foto speelhoek wachtkamer

Spreekuur en afspraak maken

Elke werkdag is er een afsprakenspreekuur in de ochtend van half 8 tot 11 uur.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen van 08.00-12.30 uur en van 14.00-17.00 uur. Voor korte vragen aan de huisarts of uitslagen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere dag tussen 13.30 en 14.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

Tekstgrootte-+=