Spoed nummer:
078-6817491

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kunt u ’s ochtends voor 11.00 uur een visite aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Op de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling echter beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Uiteraard kunt u voor spoed tussen 8.00 en 17.00 altijd bellen voor een visite.

Tekstgrootte-+=