Spoed nummer:
078-6817491

Geboortezorg en
levenseinde zorg

Vragen rond anticonceptie en zwangerschap zijn van wezenlijk belang. Bij een ongewenste zwangerschap is voor ons de zorg aan moeder en kind het uitgangspunt, we kunnen ons geheel vinden in de standpunten van Siriz.

Wij zien het leven als een gave. Het is niet onze inzet om ten koste van alles het leven te rekken, wel om zo goed mogelijke zorg te geven. Dit houdt onder meer in het bestrijden van bijv. pijnklachten met gebruikmaking van de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. We werken hierbij intensief samen met de wijkzorg,  het transmurale team van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en specialisten van de verschillende ziekenhuizen in de regio. Op deze manier kan ook in de thuissituatie zeer veel en goede zorg geboden worden. Actieve levensbeëindiging zien wij niet als een taak van een arts, daarbij ook strijdig met ons geloof. 

Foto gezin met stethoscoop
Tekstgrootte-+=